Spored za program Pink World za 10.12.2019
10.31 World Otvoreni studio
12.32 Otvoreni studio plus
08.34 Otvoreni studio - World
08.36 World Otvoreni studio
08.37 Otvoreni studio plus
08.37 Otvoreni studio - World
08.37 World Otvoreni studio
02.41 Otvoreni studio - World
04.41 World Otvoreni studio
06.30 Otvoreni studio plus
02.00 Otvoreni studio - World
04.00 World Otvoreni studio
06.00 Otvoreni studio plus
Pink SI © 2019, Pink SI d.o.o. ┼ámarska cesta 5, 6000 Koper, info@tvpink.si