Spored za program Pink World za 29.02.2020
06.24 Otvoreni studio plus
08.24 Otvoreni studio - World
10.24 World Otvoreni studio
12.24 Otvoreni studio plus
14.23 Otvoreni studio - World
16.23 World Otvoreni studio
18.22 Otvoreni studio plus
20.22 Otvoreni studio - World
22.21 World Otvoreni studio
00.21 Otvoreni studio plus
02.19 Otvoreni studio - World
04.17 World Otvoreni studio
Pink SI © 2020, Pink SI d.o.o. Šmarska cesta 5, 6000 Koper, info@tvpink.si