NA PRVO STRAN | NAROČITE PAKET PINK
 
Spored za program Pink Reality za 18.09.
19.09.  |  20.09.  |  21.09.  |  22.09.  |  23.09.  |  24.09.
11.33 Farma Finale
15.44 Farma Useljenje
Ulazak novih farmera na imanje...
20.33 Farma Izbor sluga
Novoizabrani gazda bira farmere koji će mu biti "sluge" tekuće nedelje
21.06 Farma Pregled dana
Najzanimljivija dešavanja na Farmi prethodnog dana...
00.31 Farma Izbacivanje
Borba nominovanih farmera za ostanak na Farmi, od kojih će jedan napustiti imanje...
04.11 Farma Useljenje
Ulazak novih farmera na imanje...
Pink SI © 2019, Pink SI d.o.o. Šmarska cesta 5, 6000 Koper, info@tvpink.si