NA PRVO STRAN | NAROČITE PAKET PINK
 
Spored za program Pink Reality za 17.07.
18.07.  |  19.07.  |  20.07.  |  21.07.  |  22.07.  |  23.07.
12.39 Zadruga pregled dana
Pregleda najzanimljivijih dešavanja u Zadruzi prethodnog dana...
13.34 Zadruga Izbor potrčka
Svakog ponedeljka novoizabrani vođa bira dva potrčka, koja će mu uvek biti na raspolaganju, i omiljenu osobu, koja ima tu beneficiju da sa vođom spava u hotelu.
16.25 Zadruga pregled dana
Pregleda najzanimljivijih dešavanja u Zadruzi prethodnog dana...
23.34 Zadruga Specijalno veče
03.01 Zadruga pregled dana
Pregleda najzanimljivijih dešavanja u Zadruzi prethodnog dana...
Pink SI © 2018, Pink SI d.o.o. Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, info@tvpink.si