NA PRVO STRAN | NAROČITE PAKET PINK
 
Spored za program Pink Reality za 22.06.
23.06.  |  24.06.  |  25.06.  |  26.06.  |  27.06.  |  28.06.
10.42 Zadruga Izbor potrčka
Svakog ponedeljka novoizabrani vođa bira dva potrčka, koja će mu uvek biti na raspolaganju, i omiljenu osobu, koja ima tu beneficiju da sa vođom spava u hotelu.
11.07 Zadruga pregled dana
Pregleda najzanimljivijih dešavanja u Zadruzi prethodnog dana...
11.40 Zadruga Narod pita
14.02 Zadruga useljenje
19.39 Zadruga Izbor potrčka
Svakog ponedeljka novoizabrani vođa bira dva potrčka, koja će mu uvek biti na raspolaganju, i omiljenu osobu, koja ima tu beneficiju da sa vođom spava u hotelu.
22.04 Zadruga pregled dana
Pregleda najzanimljivijih dešavanja u Zadruzi prethodnog dana...
22.36 Zadruga Narod pita
00.56 Zadruga Izbor za Miss i Mistera
03.53 Zadruga nominacije
Subotom se u "Zadruzi" održavaju nominacije, kada između dva potrčka zadrugari biraju jednog koji će biti nominovan za izbacivanje, dok je drugi nominovani onaj koji ima najmanje glasova gledalaca.
04.44 Zadruga Izbacivanje
Dvoje ili više nominovanih se nedeljom u prisustvu voditelja takmiče u raznim igrama, pobedniku igre se dupliraju glasovi, a onaj ko ima najmanje glasova gledalaca napušta "Zadrugu".
Pink SI © 2018, Pink SI d.o.o. Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, info@tvpink.si