NA PRVO STRAN | NAROČITE PAKET PINK
 
Spored za program Pink Reality za 21.08
22.08  |  23.08  |  24.08  |  25.08  |  26.08  |  27.08
10.47 Farma Izbacivanje
Borba nominovanih farmera za ostanak na Farmi, od kojih će jedan napustiti imanje...
12.27 Farma Izbor sluga
Novoizabrani gazda bira farmere koji će mu biti "sluge" tekuće nedelje
12.57 Farma Nominacije
Izbor farmera koji će biti u konkurenciji za izbacivanje sa Farme...
13.39 Farma Pregled nedelje
16.21 Farma Izbacivanje
Borba nominovanih farmera za ostanak na Farmi, od kojih će jedan napustiti imanje...
19.21 Farma Izbor sluga
Novoizabrani gazda bira farmere koji će mu biti "sluge" tekuće nedelje
19.50 Farma Nominacije
Izbor farmera koji će biti u konkurenciji za izbacivanje sa Farme...
20.34 Farma Pregled nedelje
23.16 Farma Izbacivanje
Borba nominovanih farmera za ostanak na Farmi, od kojih će jedan napustiti imanje...
02.16 Farma Izbor sluga
Novoizabrani gazda bira farmere koji će mu biti "sluge" tekuće nedelje
02.45 Farma Nominacije
Izbor farmera koji će biti u konkurenciji za izbacivanje sa Farme...
03.28 Farma Pregled nedelje
06.12 Farma Izbacivanje
Borba nominovanih farmera za ostanak na Farmi, od kojih će jedan napustiti imanje...
Pink SI © 2017, Pink SI d.o.o. Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, info@tvpink.si